Detalii curs: +40 752 162 117

Vino cu jumătatea ta la cursuri și primiți al doilea curs redus cu 50%!

Zile
Ore
Minute
Secunde

Gib nicht auf! Germana e ușoară la job

Ce găsești în acest articol?

Germana la muncă te împiedică să urmărești o oportunitate de carieră? Dorești să pleci în Germania întrucât ai găsit un loc de muncă avantajos, însă îți este teamă că te vei confrunta cu limba germană? Este germana la muncă așa de grea precum se spune? Gib nicht auf! (Nu te da bătut!)

Acest articol are menirea să te încurajeze să nu renunți la oportunitățile de muncă din Germania și să te ambiționeze către învățarea expresiilor uzuale folosite în diverse domenii. Dorim să te ajutăm cu germana la muncă.

În Germania, pentru o comunicare eficientă la locul de muncă, nu este nevoie neapărat de un nivel avansat de limbă. Există domenii în care nemții pun mai degrabă accentul pe valorile morale ale angajatului (să fie corect, serios, respectuos) decât pe aptitudinile lui pentru limba germană, întrucât în multe cazuri este suficient să fie știute expresiile uzuale importante și elemente de bază ale limbii germane. Un bun început este un curs de germană pentru începători care să te inițieze în acest drum.

Domenii de muncă și expresii specifice pentru începători

Germana la muncă în domeniul medical

Dacă ai experiență/studii în acest domeniu, poți opta cu ușurință pentru un job (bine plătit) de asistent/ă medical/ă. Dacă te gândești că limba germană la muncă va fi un impediment, gib nicht auf! Într-adevăr, acest job solicită să cunoști elemente de bază ale limbii pentru a putea comunica cu pacienții sau cu doctorii, însă nu este imposibil să reții expresiile de bază. Mai jos avem niște exemple, precum:

1. Wo haben Sie Schmerzen? Unde vă doare?

|vo habăn zi șmerțăn|

  •  ich habe Kopfschmerzen am dureri de cap

|ih habe copfșmerțăn|

  • ich habe Bauchmerzen am dureri de stomac

|ih habe bauhșmerțăn|

  • ich habe Halsschmerzen am dureri în gât/ mă doare gâtul

|ih habe halsșmerțăn|

2. Wie fühlen Sie sich? Cum vă simțiți?                                                             

|vi fiulăn zi zih|

3. Was tut Ihnen weh? Ce vă doare?                                                                 

|vas tut inăn veh|

  • mein Kopf tut weh mă doare capul

|main copf tut veh|

  • mein Bauch tut weh mă doare stomacul

|main bauh tut veh|

  • mein Hals tut weh mă doare gâtul

|main hals tut veh|

4. Was fehlt Ihnen? Ce vă lipsește?                                                             

|vas felt inăn|

Relația dintre asistent/ă și pacient/ă trebuie să fie bazată pe o comunicare clară, pentru ca doctorul să stabilească un diagnostic și un tratament. Pentru asta trebuie să cunoști cuvinte de specializare, precum Ersatz (proteză), Stab (baston), Nadel (ac), Perfusion (perfuzie), Spritze (seringă), Rollstuhl (scaun cu rotile). Alte cuvinte de adăugat la vocabular, găsești aici. De asemenea, este foarte important să te exprimi politicos folosind pronumele Sie, întrucât nemții apreciază respectul reciproc, nu doar la locul de muncă.

O metodă utilă de a învăța cât mai bine expresiile este prin DIALOG, practica fiind ”mama învățăturii”.

Herr Müller ist krank und besucht einen Arzt: Domnul Müller este bolnav și merge la doctor:

|her miulăr ist cranc und besuht ainăn arț|

-Guten Tag, Herr Doktor! Bună ziua, domnule doctor!

|gutăn tag her doctor!

-Guten Tag, Herr Müller! Wie fühlen Sie sich? Bună ziua, domnule Müller! Cum vă simțiți?

|gutăn tag her miulăr | vi fiulăn zi zih|

-Leider fühle ich mich nicht so gut! Ich bin krank! Din păcate nu mă simt prea bine. Sunt bolnav!

|laidăr fiule ih mih niht zo gut! ih bin cranc|

Wo haben Sie Schmerzen? Unde aveți dureri? (în română se poate traduce și: Ce vă doare?)

|vo habăn zi șmerțăn|

Ich habe Halsschmerzen. Und ich huste den ganzen Tag. Mă doare gâtul. Și tușesc toată ziua.

|ih habe halsșmerțăn. und ih huste den ganțăn tag|

Haben Sie Fieber gehabt? Ați avut febră?

|habăn zi fibăr gehabt|

-Ja, aber nicht so Lange. Da, dar nu pentru mult timp.

|ia, abăr niht zo langhe|

-Dann bestimmt ist es eine Erkältung. Sie müssen viel Tee trinken und gehen Sie in die Apotheke mit diesem Rezept. Sie sollen Aspirin nehmen. Atunci sigur este vorba despre o răceală. Trebuie să beți mult ceai și mergeți la farmacie cu această rețetă. Trebuie să luați aspirină.

|dan beștimt ist es aine ercheltung. zi miusăn fiel tee trincăn und gehăn zi in di apotheche mit dizăm rețept. zi zolăn aspirin nemăn|

-OK. Vielen Dank. Auf Wiedersehen! OK. Mulțumesc mult. La revedere!

|ok. filăn danc. auf vidărzeăn|

-Auf Wiedersehen, Herr Müller! La revedere, domnule Müller!

|auf vidărzeăn, her miulăr|

Germana la muncă în domeniul relațiilor cu clienți

Un alt domeniu, deseori ales de către candidații pe diferite ramuri, este cel de relație cu clienții (recepționer/ă la hotel, vânzător/-oare, chelner/-iță)

Pentru fiecare job, este necesar să cunoști anumiți termeni pe care îi vei întâlni deseori, dar asta nu înseamnă că trebuie să deții un nivel avansat de limbă. Chelnerul/chelnerița trebuie să cunoască conținutul meniului, vânzătorul/vânzătoarea trebuie sa știe ce produse vinde și prețul fiecăruia, iar recepționerul/recepționera să fie capabil/-ă să descrie clienților ce le oferă hotelul. Însă gib nicht auf! Pe lângă aceste cuvinte, există expresii ce îți vor ușura munca, precum:

der Kellner- Chelnerul:

Haben Sie eine Reservierung? Aveți rezervare? 

|habăn zi rezerviert|

Nehmen Sie doch bitte hier Platz! Luați loc!   

|nemăn zi doh bită hiăr plaț|

Bitte, was bekommen Sie? Vă rog, ce să vă aduc?   

|bită, vas becomăn zi|

Was möchten Sie trinken? Ce doriți să beți?   

|vas miohtăn zi trincăn|

Was darf ich Ihnen bringen? Ce să vă aduc?   

|vas darf ih inăn bringăn|

Hat es Ihnen geschmeckt? V-a plăcut?   

|hat es inăn geșmect|

Möchten Sie noch ein Dessert? Doriţi încă un desert?   

|miohtăn zi noh ain desert|

Schmeckt es? Vă place?

|șmect es|

  • Vocabular: Speisekarte (meniu), Tagesangebot (oferta zilei), bestellen (a comanda), geschmeckt (plăcut), Vorspeise (aperitiv), vegetarisch (vegetarian).

der Rezeptionist /die Rezeptionistin- Recepționer/ă:

Ein Einzel- oder ein Doppelzimmer? O camera single sau dublă?   

 |ain aințel odăr ain dopălțimăr|

Möchten Sie ein Matrimonialbett oder zwei Betten? Ați prefera un pat matrimonial sau două paturi?

 |mohtăn zi ain matrimonialbet odăr țvai betăn|

Für eine Nacht ? Pentru o noapte?     

 |fiur aine naht|

Wie lange möchten Sie bleiben? Pentru cât timp doriți să rămâneți?         

|vi langhe miohtăn zi blaibăn|

Zahlen Sie mit Kreditkarte? Plătiți cu cardul de credit?

|țalăn zi mit creditcartă|

  • Vocabular: Zimmerschlüssel (cheia de la cameră), Frühstück (mic dejun), Internetanschluss (conexiune la internet),  Fernseher (televizor), Minibar (minibar), Bad (baie), kosten (a costa/a gusta), Einzelzimmer (cameră single).

der Verkäufer/Vânzătorul:

Kann ich Ihnen helfen? Pot să vă ajut? 

 |can ih inăn helfăn|

Kann ich Ihnen behilflich sein? Vă pot ajuta cu ceva? 

|can ih inăn behilflih zain|

Was kann ich für Sie tun? Ce pot face pentru dumneavoastră?

|vas can ih fiur zi tun|

Was möchten Sie denn? Ce doriți? 

|vas miohtăn zi den|

Sonst noch etwas? Mai aveți nevoie de ceva?

| sonst noh etvas|

Noch einen Wunsch? Vreo altă dorință?

|noh einăn vunș|

Welche Größe haben Sie denn? Ce mărime purtați?

|welhe grose habăn zi den|

  • Vocabular: in bester Qualität (în cea mai buna calitate), Kassenzettel (bon, chitanță), kaufen (a cumpăra), modisch (la modă), in Topqualität (calitate superioară).

Germana la muncă în domeniul prestărilor de servicii

Domeniul pentru prestări servicii personale este căutat în mod special de gospodinele care doresc să se îngrijească de treburile casnice ale altor oameni prea ocupați. Ca menajeră, expresiile în limba germană sunt simple și ușor de învățat, această meserie bazându-se mai mult pe practică, decât pe comunicare.

Ich kann es sofort reinigen. Pot curăța imediat.

|ih can es zofort rainigăn|

Ich werde auch den Garten putzen. Voi face curat si în grădină.

|ih verde auh den gartăn puțăn|

Wo sind die Reinigungslösungen? Unde sunt soluțiile de curățare?

|vo zind di rainigungșliozungăn|

În final, expresiile prezentate îți pot fi de ajutor în orice domeniu ai vrea să lucrezi, fie că ești începător, fie că deja cunoști limba germană. Germania este o țară cu numeroase oferte de muncă, deci gib nicht auf! Germana la muncă poate fi chiar ușoară. 

Dacă învățarea pe cont propriu nu este suficientă pentru tine și ești în căutare de cursuri, Centrul Gutenberg îți stă la dispoziție cu module în Cluj-Napoca sau online, accesibile de oriunde.

invata limba germana cu ajutorul unor cursuri

Cursuri de germană pentru adulți

Cursuri, ateliere și tabere pentru copii, de limba germană și nu numai.

Ți-a plăcut articolul? Dă-l și la alții:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Înscrie-te pe Lista Moșului

Crăciunul ăsta nu rămâi fără cadou, căci poți câștiga: