Detalii curs: +40 752 162 117

Pune Germana în Coșul tău de Paște!

00
zile
:
00
ore
:
00
minute
:
00
secunde

LIMBA GERMANĂ ÎN CĂLĂTORIE

Ce găsești în acest articol?

DE CE ÎȚI TREBUIE LIMBA GERMANĂ ÎN CĂLĂTORIE?

Țările germanofone din centrul Europei sunt spații foarte des vizitate, atât de turiști și angajați plecați în delegație, cât și de călători în trecere care merg în alte părți ale Europei.

Drept urmare, cunoștințele de limba germană pot fi utile în foarte multe situații. Mai ales pentru că persoanele de vârstă medie și avansată din spațiul german adesea nu vorbesc bine limba engleză. Deci, uneori, comunicarea în limba germană va fi singura opțiune.

În următorul articol vrem să îți prezentăm câteva expresii utile în limba germană care îți pot facilita comunicarea cu localnicii. Și, pentru a ușura folosirea acestor formulări, vei găsi de fiecare dată explicații gramaticale, traduceri, precum și pronunție la fiecare cuvânt. 

Hai să creăm împreună un ghid pentru folosirea limbii germane în călătorie! 


DER GRUß – salutul 

Orice discuție va trebui să înceapă cu o formulă de salut adecvată. Pentru început, găsești mai jos principalele saluturi în germană cu traducere și cu pronunția în paranteză.  

Hallo! (halo) = Salut! 

Guten Morgen! (guten morghen) = Bună dimineața!

Guten Tag! (guten tag) = Bună ziua! 

Guten Abend! (guten abend) = Bună seara! 

Îți recomandăm să folosești Guten Morgen până la ora 11, iar după ora 18 să folosești Guten Abend. Atunci când saluți este important să privești persoana în ochi într-un mod prietenos. În articolul 24 de saluturi în germană găsești mai multe moduri de a te exprima în funcție de contextul social sau de regiunea unde te afli care te pot ajuta să îți îmbunătățești germana în călătorii. 


DER TRANSPORT – transportul 

Orice călător va trebui să recurgă la diverse mijloace de transport pentru a-și realiza deplasările planificate. Mai jos ți-am pregătit vocabularul esențial pentru transportul în cadrul unei țări germanofone. 

Mai întâi vei avea diverse substantive care în limba germană se scriu întotdeauna cu literă mare și care în funcție de genul gramatical (masculin, feminin sau neutru) vor apărea cu articole diferite (der, die sau das). 

 • der Bus (dear bus) = autobuzul
 • die Bushaltestelle (di bushalteștele) = stația de autobuz 

 • die Bahn (di ban) = trenul
 • der Bahnhof (dear banhof) = gara 

 • die U – Bahn (di uban) = metroul
 • die U – Bahn – Station (di uban ștațion) = stația de metrou

 • die Straßenbahn (di ștrasenban) = tramvaiul 
 • die Straßenbahnhaltestelle (di ștrasenbanhalteștele) = stația de tramvai  

Pe baza acestui vocabular poți întreba despre locația unei stații de transport folosind: 

 • wo? (vo) = unde?
 • ist (ist)  = este 

Deci întrebarea ar fi: 

 • Wo ist die Bushaltestelle? (Vo ist di bushalteștele) = Unde este stația de autobuz? 

Răspunsul poate include multe elemente simple: 

 • hier (hiăr) = aici 
 • dort (dort) = acolo
 • in der Nähe (in dear neăe) = în apropiere 
 • weit weg (vait veg) = departe 

Poți primi și adrese de la interlocutorii tăi:

 • in der Mozartstraße (in dear moțartștrase) = pe stada Mozart 

die Straße (die ștrase) = strada 

 • am Mozartplatz (am moțartplaț) = în piața Mozart 

der Platz (dear plaț) = piața 


Și la aceste adrese poți primi și un număr: 

 • Nummer (numear) = număr 

1 – eins (ains)

2 – zwei (țvai) 

3 – drei (drai) 

4 – vier (fiăr) 

5 – fünf (fuenf) 

6 – sechs (zecs)

7 – sieben (ziben)

8 – acht (aht)

9 – neun (noin)

10 – zeh (țen)

11 – elf (elf) 

12 – zwölf (țvoelf) 

Pentru restul numerelor îți vom da câteva reguli simple ca să te ajutăm să le înveți repede și ușor:

 • 13 – 19 = cifră + zehn (dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn) 

 • 20 = zwanzig (țvanți) – unde G se pronunță ca un . Poți forma acest sunet pronunțând Ș – ul românesc cu limba lipită de cerul gurii. 

 • 30 = dreißig (draisihș) 

 • 40 – 90 = cifră + zig (țihș) (vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig)

 • und (und) = și 

41 = cifră + und + număr = einundvierzig (ainundfiărțihș)

52 = cifră + und + număr = zweiundfünfzig (țvaiundfuenfțihș) 

99 = cifră + und + număr = neunundneunzig (noinundnoințihș)

 • hundert (hundeart) = sută 

 • 100 – 900 = cifră + hundert (einhundert, zweihundert, dreihundert … neunhundert) 

 • 157 = cifră + hundert + număr =  einhundertsiebenundzwanzig 

982 = cifră + hundert + număr = neunhundertzweiundachtzig 


Acum știm să formăm numerele, deci un răspuns cu o adresă completă ar suna așa: 

 • Die Bushaltestelle ist in der Mozartstraße Nummer zwölf. (di bushalteștele ist in dear moțartștrase numear țvoelf) = Stația de autobuz este pe strada Mozart numărul 12. 

De asemenea, poți întreba când circulă un mijloc de transport folosind: 

 • wann? (van) = când? 
 • fährt (feărt) =  merge (un mijloc de transport)

Întrebarea ar fi: 

 • Wann fährt der Bus? (van feărt dear bus) = Când merge autobuzul? 

Răspunsul poate implica mai multe formulări: 

 • pentru ore – UM  și UHR  – um elf Uhr dreißig  (um elf uăr draisihș) = la 11:30 
 • pentru intervale – ALLEalle zehn Minuten (ale țen minuten) = din 10 în 10 minute

Deci un posibil răspuns poate suna așa: 

 • Der Bus fährt um fünfzehn Uhr vierzig. (dear bus feărt um fuenfțen uăr fiărțiș) = Autobuzul merge la 15:40. 
 • Der Bus fährt alle zwanzig Minuten. (dear bus feărt ale țvanțihș minuten) = Autobuzul merge din 20 în 20 minute. 

Să recapitulăm împreună propozițiile esențiale pe care trebuie să le știm atunci când călătorim:

A: Wo ist die Bushaltestelle?

B: Die Bushaltestelle ist in der Mozartstraße Nummer zwölf. 

A: Wann fährt der Bus? 

B: Der Bus fährt um fünfzehn Uhr vierzig. / Der Bus fährt alle zwanzig Minuten. 

Nu-i așa că germana în călătorii este ușoară cu puțin ajutor?


DIE UNTERKUNFT – cazarea 

O dată ce ai găsit un mijloc de transport potrivit, poți să te ocupi de cazare. În continuare îți prezentăm vocabular esențial pentru cazare: 

 • ich (i) = eu  – unde CH se pronunță ca un . Poți forma acest sunet pronunțând Ș – ul românesc cu limba lipită de cerul gurii. 
 • will (vil) = vreau
 • ein Zimmer, zwei Zimmer (ain țima, țvai țima)  = o cameră, două camere 
 • für (fuer) = pentru 
 • Person, Personen (pearzon, pearzonen) = persoană, persoane 
 • Tag,Tage (tag, taghe) = zi, zile 
 • Nacht, Nächte (naht, neăhște)  = noapte, nopți 
 • und = și 
 • reservieren (rezearviren) = a rezerva 

Hai să faci câteva rezervări:

 • Ich will ein Zimmer reservieren. (ihș vil ain țima rezearviren) = Vreau să rezerv o cameră. 
 • Ich will zwei Zimmer für drei Tage und zwei Nächte reservieren. (ihș vil țvai țima fuer drai taghe und țvai neăhște rezearviren) = Vreau să rezerv două camere pentru trei zile și două nopți. 
 • Ich will ein Zimmer für zwei Personen reservieren. (ihș vil ain țima fuer țvai pearzonen rezearviren) = Vreau să rezerv o cameră pentru două persoane. 

Dacă vrei să întrebi mai întâi de preț, poți folosi următorul vocabular: 

 • wie viel ? (vi fiel) = cât de mult?
 • kostet (costet) = costă
 • pro (pro) = per 
 • Euro (oiro) = euro 

Deci întrebarea și răspunsul ar fi:

 • Wie viel kostet ein Zimmer pro Nacht ? (vi fil costet ain țima pro naht) = Cât costă o cameră pe noapte? 
 • Ein Zimmer kostet 125 (einhundertfünfundzwanzig) Euro pro Nacht. (ain țima costet ainhundeartfuenfundțvanțihș oiro pro naht) = O cameră costă 125 euro per noapte. 

O conversație între tine și recepționer ar putea arăta așa:

A: Guten Tag! 

B: Guten Tag! 

A: Ich will ein Zimmer reservieren. Wie viel kostet ein Zimmer pro Nacht ?  

B: Ein Zimmer kostet 125 Euro pro Nacht.

Felicitări, acum știi să saluți, ești capabil să ceri informații despre mijloacele de transport și să rezervi o camera la hotel. 


DIE ORIENTIERUNG – orientarea 

Dacă ai găsit o cazare potrivită, poți să începi să vizitezi orașul sau regiunea în care te afli. Și dacă vrei să întrebi un localnic unde se află ceva mai exact, poți refolosi întrebarea de mai sus cu wo și ist

 • Wo ist das Museum? (vo ist das muzeum) = Unde este muzeul? 
 • Das Museum ist in der Beethovenstraße Nummer einundvierzig. (das muzeum ist in dear beethovenștrase numear ainundfiărțihș) = Muzeul este pe strada Beethoven numărul 41. 

Sau poți întreba cum ajungi într-un loc folosind: 

 • wie? (vi) = cum?
 • komme (come) = vin, ajung 
 • ich (ihș) = eu   
 • zu, zum (țu, țum) = la 
 • Wie komme ich zum Museum? (vi come ihș țum muzeum) = Cum ajung la muzeu?  

Răspunsul poate implica multe elemente: 

 • Sie (zi) = dumneavoastră 

 • müssen (muesen) = a trebui 
 • gehen (gheen) = a merge 
 • abbiegen ( abbighen ) = a vira 

 • links (lincs) = stânga 
 • nach links (nah lincs) = la stânga 

 • rechts (rehșț) = dreapta 
 • nach rechts (nah rehșț) = la dreapta 

 • geradeaus (gheradeaus) = drept în față 
 • dann = apoi 

Un posibil răspuns ar suna așa:

 • Sie müssen geradeaus und nach links gehen und dann nach rechts abbiegen. (zi muessen gheradeaus und nah lincs gheen und dan nah rehșț abbighen) = Trebuie să mergeți drept în față și la stânga și apoi să virați la dreapta. 

Mai jos îți lăsăm o imagine care să te ajute să memorezi mai ușor vocabularul despre orientarea în germană când călătorești:

LIMBA GERMANĂ ÎN CĂLĂTORIE 1

Dacă vrei să aprofundezi acest vocabular îți recomandăm articolul Cum să te orientezi în germană.


DAS ESSEN – mâncarea 

Printre diversele activități turistice sau profesionale trebuie să iei și mesele zilei, deci hai să-ți arătăm câteva formulări corespunzătoare. 

Poți întreba de un restaurant folosind întrebarea cunoscută: 

 • Wo ist ein Restaurant? (vo ist ain restoron) = Unde este un restaurant? 

 • Restaurant – nu este germanizat cuvântul, deci se pronunță ca în limba franceză din care provine 

Iar dacă vrei să comanzi ceva din meniu, poți folosi următoarele elemente: 

 • will (vil) = vreau 
 • bestellen (beștelen)  = a comanda 

 • eine Portion (aine porțion) = o porție 
 • ein Stück (ain ștuec) =  o bucată, o felie 

 • die Rechnung (di rehșnung)  = nota de plată 
 • bitte! (bite) = te/vă rog!

 • Bar (bar)  = cash
 • oder (oda) = sau 
 • mit Karte (mit carte) = cu cardul 

Deci ai zice, de exemplu: 

 • Ich will eine Pizza bestellen. (ihș vil aine pița beștelen) = Vreau să comand o pizza. 

Iar dacă vrei să plătești, poți formula în mod simplu așa: 

 • Die Rechnung, bitte! (di rehșnung, bite) = Nota de plată, vă rog! 

Chelnerul te va întreba dacă vrei să plătești cash sau cu cardul: 

 • Bar oder mit Karte? (bar oda mit carte) = Cash sau cu cardul?

Și tu poți răspunde: 

 • Mit Karte, bitte! (mit carte, bite) = Cu cardul, vă rog! 

DAS EINKAUFEN – cumpărăturile 

Și, bineînțeles, va trebui să interacționezi și cu vânzători în diverse situații. În acel moment, poți folosi un vocabular general, pe care parțial îl cunoști deja: 

 • wie viel? (vi fil) = cât de mult?
 • kostet (costet) = costă 
 • das = asta 

 • ein Ticket (tichet) = un bilet
 • eine Fahrkarte (aine farcarte) = un bilet pentru un mijloc de transport 
 • eine Fahrt (aine fart) = o deplasare, o călătorie (de exemplu cu taxiul) 

 • ein Sandwich (ain sandvici) = un sandviș 
 • eine Flasche (aine flașe) = o sticlă, un bidon  
 • Wasser (vasa) = apă 

Astfel poți întreba: 

 • Wie viel kostet das? (vi fil costet das) = Cât costă asta?

 • Wie viel kostet ein Ticket ? (vi fil kostet ain tichet) = Cât costă un bilet? 
 • Wie viel kostet eine Flasche Wasser? (vi fil costet aine flașe vasa) = Cât costă o sticlă de apă?

Și răspunsurile ar fi: 

 • Das kostet zehn Euro. (das costet țen oiro) = Asta costă 10 euro. 
 • Ein Ticket kostet sieben Euro. (ain tichet costet ziben oiro) = Un bilet costă 7 euro. 
 • Eine Flasche Wasser kostet drei euro. (aine flașe vasa costet drai oiro) = O sticlă de apă costă 3 euro. 

CONCLUZIE 

Și… am ajuns deja la sfârșit! Sperăm că această scurtă introducere în limba germană îți poate face șederea în Germania, Austria sau Elveția mai plăcută. 

Dacă îți dorești să aprofundezi germana în călătorii  îți recomandăm pachetul de 40 de lecții video pentru A1. Conține atât gramatică, cât și vocabular de bază și este gândit pentru a te ajuta să te descurci în situații de comunicare simplă. Lecțiile sunt scurte, de 10–15 minute și la final poți să verifici dacă ai înțeles făcând un mic quiz. 

Cu siguranță că în cadrul unei călătorii vor apărea foarte multe situații în care vei avea nevoie de cunoștințe de limba germană mai extinse, de aceea îți sugerăm să incluzi un curs de limba germană în planificarea unei viitoare călătorii.

Cursurile noastre te pot ajuta la stăpânirea și perfecționarea limbii germane la toate nivelurile de dificultate (începător, intermediar, avansat), atât în format de grup (cu alți cursanți), cât și în format individual (meditații 1 la 1 cu profesorul). 

Drept urmare, este la îndemâna ta cum dorești să abordezi și să organizezi procesul de învățare. Nu mai ezita și hai să plecăm împreună în călătorie!  

invata limba germana cu ajutorul unor cursuri

Cursuri de germană pentru adulți

Cursuri, ateliere și tabere pentru copii, de limba germană și nu numai.

Ți-a plăcut articolul? Dă-l și la alții:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Creează-ți un cont și obține acces la

Lecții gratuite de germană online

Reduceri de Black Friday