Detalii curs: +40 752 162 117

PROMOȚIE: 15% reducere la achiziția unui
modul (2 luni de curs) de nivel A1.1 sau A1.2!
Cod reducere: MARTIE15

PROMOȚIE: 15% reducere la achiziția unui modul (2 luni de curs) de nivel A1.1 sau A1.2! Cod reducere: MARTIE15

Zile
Ore
Minute
Secunde

Numere în germană de la 1 la 1 milion

Ce găsești în acest articol?

Numere în germană de la 1 la 1 milion – De ce sunt importante?

Numerele sunt o parte importantă a comunicării în limba germană. Cunoașterea acestora este esențială pentru a putea purta conversaţii de bază. De exemplu, acestea sunt folosite des când vine vorba de timp, vȃrstă, preţuri, distanţe etc. Dacă vrei să înveți să numeri în limba germană, această lecție este pentru tine! În cele ce urmează vei învăța numere în germană de la 1 la 1 milion cu exemple, sfaturi de pronunție și expresii folosite în viața de zi cu zi.

Numerele în germană de la 1 la 20

Numerele in germana de la 1 la 20

Pentru ȋnceput, este important să înveți numerele de la 1 la 20 pe de rost, deoarece acestea nu se formează conform nici unui model de memorare. După ce stăpânești aceste numere, va fi mult mai ușor să le înveți pe cele de la 21 la 100. Așadar, mai jos îți prezentăm numerele de la 1 la 20 în limba germană, alături de pronunția acestora:

 • zero – null (nul)
 • unu – eins (ainţ)
 • doi – zwei (ţvai)
 • trei – drei (drai)
 • patru – vier (fiăr)
 • cinci – fünf (fiunf)
 • șase – sechs (zecs)
 • șapte – sieben (zibăn)
 • opt – acht (aht)
 • nouă – neun (noin)
 • zece – zehn (ţen)
 • unsprezece – elf (elf)
 • doisprezece – zwölf (ţviolf)
 • treisprezece – dreizehn (drai-ţen)
 • paisprezece – vierzehn (fir-ţen)
 • cincisprezece – fünfzehn (fiunf-ţen)
 • șaisprezece – sechzehn (zecs-ţen)
 • șaptesprezece – siebzehn (zib-ţen)
 • optsprezece – achtzehn (aht-ţen)
 • nouăsprezece – neunzehn (noin-ţen)
 • douăzeci – zwanzig (ţvan-ţig)

Dacă îți este greu să reții numerele în germană de la 1 la 10, poți încerca să le înveți mai ușor cu ajutorul acestei poezii:

Eins, zwei, Polizei,

Drei, vier, Grenadier

Fünf, sechs, alte Hex

Sieben, acht, Gute Nacht!

Neun, zehn, schlafen geh’n.

După cum ați observat, numerele în germană de la 13 la 19 se sfârșesc în -zehn, putând fi memorate mai ușor datorită acestei reguli de formare.

Spre exemplu: 13 = drei + zehn (dreizehn)

Numerele în germană de la 21 la 99

Numerele in germana de la 21 la 99

Numerele de ordinul zecilor se formează din cifrele de la 1 la 9 și sufixul „-zig”. Excepție de la această regulă este numărul 30 (dreißig), care se termină în sufixul „-ßig”. De asemenea, rețineți că în cazul numărului 70 (siebzig) „sieben” își schimbă forma în „sieb-”

 • treizeci – dreißig (drai-sig)
 • patruzeci – vierzig (fir-ţig)
 • cincizeci – fünfzig (fiunf-ţig)
 • șaizeci – sechszig (zecs-ţig)
 • șaptezeci – siebzig (zib-ţig)
 • optzeci – achtzig (aht-ţig)
 • nouăzeci – neunzig (noin-ţig)

În limba germană, numerele de la 21 la 99 se formează conform următorului model: unități + und + zeci.

De exemplu: 22=zwei+und+zwanzig (zweiundzwanzig)

Regula se aplică la toate numerele în germană de ordinul zecilor, chiar și atunci când fac parte integrantă din numere de ordine mai mari.

 • douăzeci și unu – einundzwanzig (ain-und-ţvan-ţig)
 • douăzeci și doi – zweiundzwanzig (ţvai-und-ţvan-ţig)
 • douăzeci și trei – dreiundzwanzig (drai-und-ţvan-ţig)
 • treizeci – dreißig (drai-sig)
 • treizeci și unu- einunddreiβig (ain-und-drai-sig)
 • treizeci și doi- zweiunddreiβig (ţvai-und-drai-sig)
 • treizeci și trei- dreiunddreiβig (drai-und-drai-sig)
 • patruzeci – vierzig (fir-ţig)
 • patruzeci și cinci – fünfundvierzig (fiunf-und-fir-țig)
 • cincizeci – fünfzig (fiunf-ţig)
 • cincizeci și șase – sechsundfünfzig (zechs-und-fiunf-țig)
 • șaizeci – sechszig (zecs-ţig)
 • șaizeci și opt – achtundsechszig (aht-und-zecs-țig)
 • șaptezeci – siebzig (zib-ţig)
 • șaptezeci și șapte – siebenundsiebzig (zibăn-und-zib-țig)
 • optzeci – achtzig (aht-ţig)
 • optzeci și patru – vierundachtzig (fir-und-aht-țig)
 • nouăzeci – neunzig (noin-ţig)
 • nouăzeci și nouă – neunundneunzig (noin-und-noin-țig)
 • o sută – hundert (hun-dărt)

Atenție! Spre deosebire de limba română, putem observa că numerele în limba germană se scriu într-un singur cuvânt ( 21 în limba germană se scrie einundzwanzig, iar în limba română se scrie douăzeci și unu).

Pe când în limba romȃnă citim numerele mai mari de 20 succesiv (de la stȃnga la dreapta), în limba germană acestea se citesc invers, și anume de la dreapta la stȃnga.

De asemenea, când scriem aceste numere în limba germană, notăm prima dată unitățile, și abia apoi zecile.

De exemplu: einundzwanzig (21), tradus literal, ar veni unu și douăzeci.

Numerele în germană de la 100 la 900

Numerele in germană de la 100 la 900

În limba germană, numerele de ordinul sutelor exacte se sfârșesc în „-hundert” (sută). Pentru a forma numerele de la 100 la 900 în germană, tot ce trebuie să faceți este să lipiți numărul unităților de cuvântul „hundert” (sută).

De exemplu: 300= drei +„-hundert” (dreihundert)

 • o sută – (ein)hundert (hun-dărt)
 • două sute – zweihundert (ţvai hun-dărt)
 • trei sute – dreihundert (drai hun-dărt)
 • patru sute- vierhundert (fir hun-dărt)
 • cinci sute – fünfhundert ( fiunf hun-dărt)
 • şase sute – sechshundert (zecs hun-dărt)
 • şapte sute- siebenhundert (zibăn hun-dărt)
 • opt sute- achthundert (aht hun- dărt)
 • nouă sute- neunhundert (noin hun- dărt)

Numerele în germană de la 1000 la 1 milion

Numerele in germana de la 1000 la 1 milion

În limba germană, numerele de ordinul miilor exacte se termină în „-tausend” (mie). Pentru a forma mii în germană, aplicați aceeași metodă ca în cazul sutelor.

 • o mie – (ein)tausend (tau-zănd)
 • două mii – zweitausend (ţvai tau-zănd)
 • zece mii – zehntausend (ţen tau-zănd)
 • o sută de mii – einhunderttausend
 • un milion– eine Million (aine milion)

Acum că am văzut care sunt numere în germană de la 1 la 1 milion, este important să cunoaștem și numeralul ordinal.

Formarea numeralelor ordinale

Formarea numeralelor ordinale

Numeralele ordinale sunt cele care arată ordinea (primul, al doilea etc). Acestea se formează prin adăugarea sufixului -te la numere de până la 20 și -ste peste 20.

Numeralele ordinale trebuie declinate conform regulilor adjectivului, adică trebuie aleasă forma care corespunde genului și cazului substantivului. Puteți aprofunda declinarea numeralelor ordinale aici.

 • eins – der (die, das) erste
 • zwei – der (die, das) zweite
 • drei – der (die, das) dritte
 • vier – der (die, das) vierte
 • fünf – der (die, das) fünfte
 • sechs – der (die, das) sechste
 • sieben – der (die, das) siebte
 • acht – der (die, das) achte
 • neun – der (die, das) neunte
 • zehn – der (die, das) zehnte
 • elf – der (die, das) elfte
 • zwölf – der (die, das) zwölfte
 • dreizehn – der (die, das) dreizehnte
 • vierzehn – der (die, das) vierzehnte
 • fünfzehn – der (die, das) fünfzehnte
 • sechzehn – der (die, das) sechzehnte
 • siebzehn – der (die, das) siebzehnte
 • achtzehn – der (die, das) achtzehnte
 • neunzehn – der (die, das) neunzehnte
 • zwanzig – der (die, das) zwanzigste
 • einundzwanzig – der (die, das) einundzwanzigste
 • zweiundzwanzig – der (die, das zweiundzwanzigste
 • dreiundzwanzig – der (die, das) dreiundzwanzigste
 • vierundzwanzig – der (die, das) vierundzwanzigste
 • fünfundzwanzig – der (die, das) fünfundzwanzigste
 • sechsundzwanzig – der (die, das) sechsundzwanzigste
 • siebenundzwanzig – der (die, das) siebenundzwanzigste
 • achtundzwanzig – der (die, das) achtundzwanzigste
 • neunundzwanzig – der (die, das) neunundzwanzigste
 • dreißig – der (die, das) dreißigste

În scris, numeralul ordinal se marchează printr-un punct după număr. De exemplu: Heute ist der 1. (erste) Mai.

Numere în germană de la 1 la 1 milion – Exemple de utilizare în conversație

La finalul lecției v-am pregătit câteva fraze și expresii uzuale cu numere în germană de la 1 la 1 milion.

 1. Wie alt bist du? (Câți ani ai?) – Ich bin 19 Jahre alt. (Eu am 19 ani.)
 2. Wann bist du geboren? (Când ești născut?) – Ich bin am 1. Juni 1989 geboren. (M-am născut pe întâi iunie 1989.

Rețineți! Anii între 1100 și 2000 se citesc de obicei în sute. Spre exemplu: 1989 neunzehnhundertneunundachtzig

 1. Den wievielten haben wir heute? (Ce dată este astăzi?) – Heute ist der erste (Astăzi este 1 mai.)
 2. Wie viel kostet ein Doppelzimmer? (Cât costă o cameră pentru două persoane?) – Das Doppelzimmer kostet 100 Euro. (Camera pentru două persoane costă 100 de euro.)
 3. Wann fährt der Zug nach München ab? (Când pleacă trenul către München?) – Um 8 Uhr. (La ora 8.)

Aceasta a fost lecția noastră despre numere în germană de la 1 la 1 milion. Deși la prima vedere poate părea un subiect dificil, odată ce înveți numerele de la 0 la 20, multiplii de la 10 la 100, numele fiecărei valori ulterioare și respecți regulile prezentate în această lecție, va fi foarte ușor să scrii și să pronunți corect numere în germană de la 1 la 1 milion.

Dacă aveți nevoie de ajutor în învățarea limbii germane, vă invităm să vă înscrieți la cursul nostru de germană pentru începători. Până atunci, puteți găsi mai multe lecții scurte de germană pe blogul nostru.

Dacă v-a plăcut acest articol, o să vă mai placă și:

invata limba germana cu ajutorul unor cursuri

Cursuri de germană pentru adulți

Cursuri, ateliere și tabere pentru copii, de limba germană și nu numai.

Ți-a plăcut articolul? Dă-l și la alții:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Creează-ți un cont și obține acces la

Lecții gratuite de germană online

Reduceri de Black Friday

Înscrie-te pe Lista Moșului

Crăciunul ăsta nu rămâi fără cadou, căci poți câștiga: