Detalii curs: +40 752 162 117

PROMOȚIE: 15% reducere la achiziția unui
modul (2 luni de curs) de nivel A1.1 sau A1.2!
Cod reducere: MARTIE15

PROMOȚIE: 15% reducere la achiziția unui modul (2 luni de curs) de nivel A1.1 sau A1.2! Cod reducere: MARTIE15

Zile
Ore
Minute
Secunde

Top 34 expresii in germana la munca

Ce găsești în acest articol?

Majoritatea cursanților noștri fie folosesc deja în mod frecvent limba germana la locul de muncă, fie au început să urmeze cursuri de germana pentru a utiliza pe viitor germana la job. Din interacțiunile cu ei și aflând care sunt nevoile, ne-am pus întrebarea care sunt cele mai importante expresii in germana la munca. Așa am decis să venim în ajutorul vostru cu acest articol.
Haide să citești care sunt cele mai importante expresii in germana la munca, împărțite pe categorii, precum: Expresii generale, expresiile în convorbirile telefonice, comunicarea prin E-Mail și nu în ultimul rând comunicarea și interacționarea cu colegii la locul de muncă.  Toate acestea, în limba germană, desigur.
Vine delegația de la firma mamă din Germania sau poate chiar intenționezi să te muți într-una din țările germanofone, dar nu cunosti încă suficient de bine germana? Nicio problemă. Centrul de limba Germană Gutenberg iți vine în întâmpinare cu o mulțime de articole și cursuri, menite să te ajute să îți extinzi rapid capacitatea de comunicare în limba germană, păstrându-ți viu interesul prin teme variate și articole amuzante.
În acest articol îți propunem o serie de 34 de fraze foarte des folosite la locul de muncă, precum și câteva sfaturi despre cum să te comporți într-un mediu de lucru german.
Top 34 expresii in germana la munca 1

Comunicarea la locul de muncă

Știm cu toții ce rol important are comunicarea în viața de zi cu zi, și implicit, în mediul profesional. De asemenea, este evident că exprimarea într-un e-mail este diferită de cea telefonică.
În contexul unei discuții personale sau telefonice putem identifica anumite recomandări, care pot fi mai mult sau mai puțin urmate. Ca să știi când și cum trebuie să vorbești, am încadrat următoarele fraze în contextele în care le poți folosi. De asemenea, vei găsi la final un paragraf separat cu informațiile esențiale despre comunicarea prin e-mail. Dacă nu stăpânești încă suficient de bine gramatica, poți accesa mai întâi articolul despre Reguli gramaticale în limba germană pentru începători .

Expresii in germana la munca

1. Wie lange arbeiten Sie schon in dieser Firma? – De cât timp lucrați la această firmă?
Fon.: v i:   l a ŋ ə   a r b aɪ t ə n   z i:   ʃ o: n   ɪ n   d i: z ɐ   f ɪ r m a: ?
Rom.: Vii langhe arbeităn zi șon in dizăr firma?
2. Ich bin der Leiter/die Leiterin der rumänischen Filiale. – Sunt conducătorul filialei din România.
Fon.: ɪ ç   b ɪ n   d e: ɐ   l aɪ t ɐ   d i:   l aɪ t ə r ɪ n   d e: ɐ   r u: m ɛ: n ɪ ʃ ə n   f i: l i: a: l ə .
Rom.: Ih bin der laităr/-in der rumenișăn filiale.
3. Ich möchte Ihnen meinen Kollegen Herrn… / meine Kollegin Frau… vorstellen. – Aș vrea să vi-l prezint pe colegul meu domnul…/ v-o prezint pe colega mea doamna…
Fon.: ɪ ç   m ø ç t ə   i: n ə n   m aɪ n ə n   k ɔ l e: g ə n   h ɛ r n /  m aɪ n ə   k ɔ l e: g ɪ n   f r aʊ   f o: r ʃ t ɛ l ə n .
Rom.: Ih miohte inăn mainăn colegăn hern… / maine coleghin frau… forștelăn.
4. Was gibt es Neues? – Ce mai e nou?
Fon.: v a s   g i: p t   ɛ s   n ɔʏ ə s ?
Rom.: Vas ghibt es noiăs?
5. Kann ich Ihnen etwas zum Trinken anbieten? – Pot să vă ofer ceva de băut?
Fon.: k a n   ɪ ç   i: n ə n   ɛ t v a s   ts ʊ m   t r ɪ ŋ k ə n   a n b i: t ə n ?
Rom.: Can ih inăn etvas țum trincăn anbităn?
6. Können Sie mir bitte helfen? – Mă puteți ajuta, vă rog?
Fon.: k œ n ə n   z i:   m i: r   b ɪ t ə   h ɛ l f ə n ?
Rom. Chionăn zi mir bite helfăn?
7. Lassen Sie sich Zeit mit dem Auftrag. – Nu e nevoie să rezolvați urgent sarcina.
Fon.: l a s ə n   z i:   z ɪ ç   ts aɪ t   m ɪ t   d e: m   aʊ f t r a: k .
Rom.: Lasăn zi zih țait mit dem auftrag.
8. Haben Sie noch Fragen dazu? – Mai aveți întrebări în legătura cu asta?
Fon.: h a: b ə n   z i:   n ɔ x   f r a: g ə n   d a ts u: ?
Rom.: Habăn zi noh fragăn dațu?
9. Hätten Sie einen Moment Zeit? – Aveți un moment liber?
Fon.: h ɛ t ə n   z i:   aɪ n ə n   m o: m ɛ n t   ts aɪ t ?
Rom.: Hetăn zi ainăn moment țait?
expresii in germana la locul de munca

Convorbiri telefonice in germana la munca

10. Kann ich bitte mit Herrn/Frau … sprechen? – Pot să vorbesc cu domnul/doamna…?
Fon.: k a n   ɪ ç   b ɪ t ə   m ɪ t   h ɛ r n /  f r aʊ …  ʃ p r ɛ ç ə n ?
Rom.: Can ih bite mit hern / frau șprehiăn?
11. Frau/Herr…ist den ganzen Tag in einer Besprechung/unterwegs/bei einem Kunden/auf einer Dienstreise. Kann ich etwas für Sie tun? –
Doamna/Domnul…va fi toată ziua într-o ședință/plecat(ă)/ cu un client/în deplasare. Pot să fac ceva pentru dumneavoastră?
Fon.: f r aʊ  /  h ɛ r   ɪ s t   d e: n   g a n ts ə n   t a: k   ɪ n   aɪ n ɐ   b ə ʃ p r ɛ ç ʊ ŋ  /  ʊ n t ɐ v e: k s  / b aɪ   aɪ n ə m   k ʊ n d ə n  / aʊ f   aɪ n ɐ   d i: n s t r aɪ z ə .  k a n   ɪ ç   ɛ t v a s   f y: r   z i:  t u: n ?
Rom.: Frau / Her ist den ganțăn tag in einăr beșprehiung / untervegs / bai ainăm cundăn / auf ainăr dinstraize. Can ih etvas fiur zi tun?
12. Frau/Herr… isst gerade. Sie/Er ist wieder ab…Uhr zu erreichen. – Doamna/Domnul…este momentan la masă. Va fi disponibil începând cu ora…
Fon.: f r aʊ /  h ɛ r …  ɪ s t   g ə r a: d ə .  z i:   e: ɐ   ɪ s t   v i: d ɐ   a: p  ….  u: r   ts u:   ɛ r r aɪ ç ə n .
Rom.: Frau / Her … ist gherade. Zi ist vidăr ab … ur țu ărraihiăn.
13. Herr/Frau…ist den ganzen Monat in Urlaub. Darf ich Sie mit seiner/ihrer
Vertretung verbinden? – Domnul/Doamna…este toată luna în concediu. Pot să vă fac legătura cu persoana care îl/o înlocuiește?
Fon.: h ɛ r /  f r aʊ …  ɪ s t   d e: n   g a n ts ə n   m o: n a t   ɪ n   u: r l aʊ p .  d a r f   ɪ ç   z i:   m ɪ t   z aɪ n ɐ   i: r ɐ   f ɛ r t r e: t ʊ ŋ   f ɛ r b ɪ n d ə n
Rom.: Her / Frau … ist den ganțăn monat in urlaub. Darf ih zi mit zainăr / irăr fărtretung fărbinden?
14. Wenn es möglich wäre, würde ich Herr/Frau…gerne eine Nachricht hinterlassen. – Dacă se poate, aș dori să las un mesaj doamnei/domnului…
Fon.: v ɛ n   ɛ s   m ø: k l ɪ ç   v e: ɐ ə , v ʏ r d ə   ɪ ç   h ɛ r  /  f r aʊ …  g ɛ r n ə   aɪ n ə   n a: x r ɪ ç t   h ɪ n t ɐ l a s ə n
Rom.: Ven es mioglih vere, viurde ih her / frau … gherne aine nahriht hintărlasăn.
15. Wie bitte? Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? – Poftim? Puteți repeta, vă rog?
Fon.: v i:   b ɪ t ə   k œ n ə n   z i:   d a s   b ɪ t ə   n ɔ x   aɪ n m a: l   v i: d ɐ h o: l ə n
Rom.: Vii bite? Chionăn zi das bite noh ainmal vidărholăn?
16. Können Sie etwas lauter/deutlicher sprechen? – Puteți vorbi, vă rog, puțin mai tare/clar?
Fon.: k œ n ə n   z i:   ɛ t v a s   l aʊ t ɐ   /  d ɔʏ t l ɪ ç ɐ   ʃ p r ɛ ç ə n
Rom.: Chionăn zi etvas lautăr / doitlihiăr șprehiăn?
17. Können Sie das bitte langsamer wiederholen? Ich verstehe noch nicht so gut Deutsch. – Puteți să repetați mai rar, vă rog? Încă nu înțeleg foarte bine germana.
Fon.: k œ n ə n   z i:   d a s   b ɪ t ə   l a ŋ z a: m ɐ   v i: d ɐ h o: l ə n  ?  ɪ ç   f ɛ r ʃ t e: ə   n ɔ x   n ɪ ç t   z o:   g u: t   d ɔʏ t ʃ
Rom.: Chionăn zi das bite langzamăr vidărholăn? Ih fărște-e niht zo gut doici.
18. Abgemacht/Einverstanden! – S-a făcut/De acord!
Fon.: a p g ə m a x t  /  aɪ n f ɛ r ʃ t a n d ə n
Rom.: Abgemaht / ainfărștandăn.
19. Können wir für heute hier abschließen und die anderen Fragen später klären? – Putem să încheiem discuția aici și să lămurim celelalte întrebări mai târziu?
Fon.: k œ n ə n   v i: r   f y: r   h ɔʏ t ə   h i: r   a p ʃ l i: s ə n   ʊ n t   d i:   a n d ə r ə n   f r a: g ə n  ʃ p ɛ: t ɐ   k l ɛ: r ə n ?
Rom.: Chionăn vir fiur hoite hir abșlisăn und die andărăn fragăn șpetăr clerăn?
20. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? – Cu ce vă pot ajuta?
Fon.: v i:   k a n   ɪ ç   i: n ə n   b ə h ɪ l f l ɪ ç   z aɪ n
Rom.: Vi can ih inăn behilflih zain?
21. Ziel dieses Gespräches/dieser Sitzung ist es… – Scopul acestei  discuții/ședințe este…
Fon.: ts i: l   d i: z ə s   g ə ʃ p r ɛ: ç ə s   d i: z ɐ   z ɪ ts ʊ ŋ   ɪ s t   ɛ s
Rom.: Țil dizăz geșprehiăș / dizăr zițung ist es…
– folgende Fragen zu klären:… – să clarificăm următoarele întrebări:…
Fon.: f ɔ l g ə n d ə   f r a: g ə n   ts u:   k l ɛ: r ə n…
Rom.: folghende fragăn țu clerăn…
– einen Plan für/zu…zu entwerfen. – să concepem un plan pentru/în legătură cu…
Fon.: aɪ n ə n   p l a: n   f y: r   ts u:   ts u:   ɛ n t v ɛ r f ə n
Rom.: ainăn plan fiur / țu… ăntverfăn..
– ein Budget für…aufzustellen. – să stabilim bugetul pentru…
Fon.: aɪ n   b ʏ d ʒ e:   f y: r ….  aʊ f ts u: ʃ t ɛ l ə n
Rom.: ain bugee fiur…. aufțuștelăn.
– eine Strategie für…zu entwickeln. – să dezvoltăm o strategie pentru…
Fon.: aɪ n ə   ʃ t r a t e: g i:   f y: r …..  ts u:   ɛ n t v ɪ k ə l n
Rom.: aine ștrateghii fiur … țu ăntvicăln.

Discuții și expresii in germana la munca

22. Ich finde/meine/bin der Meinung, dass … – Eu cred/sunt de părere că…
Fon.: ɪ ç   f ɪ n d ə /  m aɪ n ə /  b ɪ n   d e: ɐ   m aɪ n ʊ ŋ ,  d a s …
Rom.: Ih finde / maine / bin der mainung, das …
23. Meiner Meinung nach…    – După părerea mea…
Fon.: m aɪ n ɐ   m aɪ n ʊ ŋ   n a: x …
Rom.: mainăr mainung nah …
24. Nach meiner persönlichen Einschätzung… – După cum apreciez eu lucrurile…
Fon.: n a: x   m aɪ n ɐ   p ɛ r z ø: n l ɪ ç ə n   aɪ n ʃ ɛ ts ʊ ŋ …
Rom.: nah mainăr persionlihiăn ainșețung …
25. Ich schlage vor / würde gerne vorschlagen, dass – Eu propun / aș propune să…
Fon.: ɪ ç   ʃ l a: g ə   f o: r  /  v ʏ r d ə   g ɛ r n ə   f o: r ʃ l a: g ə n ,  d a s …
Rom.: Ih șlaghe for / viurde gherne forșlagăn, das..
26. Warum machen/versuchen wir nicht…? – De ce nu facem/încercăm să…
Fon.: v a: r ʊ m   m a x ə n /  f ɛ r z u: x ə n   v i: r   n ɪ ç t …?
Rom.: varum mahăn / fărzuhăn vir niht …?
27. Was schlagen Sie vor? – Dumneavoastră ce propuneți?
Fon.: v a s   ʃ l a: g ə n   z i:   f o: r ?
Rom.: vas șlagăn zi for?
28. Wären Sie damit einverstanden, wenn…? – Ați fi de acord, dacă…?
Fon.: v ɛ: r ə n   z i:   d a m ɪ t   aɪ n f ɛ r ʃ t a n d ə n   v ɛ n
Rom.: verăn zi damit ainfărștandăn, ven… ?
29. Ich weiß nicht, ob dieser Vorschlag ganz geeignet ist. Ich würde stattdessen vorschlagen, dass… – Nu știu dacă această propunere e chiar atât de potrivită. Aș propune în schimb să…
Fon.: ɪ ç   v aɪ s   n ɪ ç t .  ɔ p   d i: z ɐ   f o: r ʃ l a: k   g a n ts   g ə aɪ g n ə t   ɪ s t .  ɪ ç   v ʏ r d ə   ʃ t a t t d ə s ə n   f o: r ʃ l a: g ə n  ,  d a s …
Rom.: Ih vais niht, ob dizăr forșlag ganț gheaignăt ist. Ih viurde varșainlih ștatdesăn forșlagăn, das…
30. Diese Lösung halte ich für etwas problematisch, wäre es nicht besser, wenn…? – Această rezolvare mi se pare destul de problematică. Nu ar fi mai bine, dacă…?
Fon.: d i: z ə   l ø: z ʊ ŋ   h a l t ə   ɪ ç   f y: r   ɛ t v a s   p r o: b l ɛ m a: t ɪ ʃ  .  v e: ɐ ə   ɛ s   n ɪ ç t   b ɛ s ɐ   v ɛ n
Rom.: dize liozung halte ih fiur etvas problematiș, vere es niht besăr, ven… ?
31. Habe ich Sie richtig verstanden? Meinen Sie also, dass…? – Oare v-am înțeles bine? Cu alte cuvinte vreți să spuneți că…?
Fon.: h a: b ə   ɪ ç   z i:   r ɪ ç t ɪ ç   f ɛ r ʃ t a n d ə n  ?  m aɪ n ə n   z i:   a l z ɔ ,  d a s …
Rom.: habe ih zi rihtih fărștandăn? Mainăn zi alzo, das..
32. Wir machen für heute Mittag einen *Termin aus. – Stabilim întâlnirea pentru astăzi la prânz.
Fon.: v i: r   m a x ə n   f y: r   h ɔʏ t ə   m ɪ t a: k   aɪ n ə n   t ɛ r m i: n   aʊ s
Rom.: Vir mahăn fiur hoite nahmitag ainăn termin aus.
33. Verpassen Sie den Termin um… Uhr nicht. – Nu ratați întâlnirea de azi, la ora…
Fon.: f ɛ r p a s ə n   z i:   d e: n   t ɛ r m i: n   ʊ m   …  u: r   n ɪ ç t .
Rom.: fărpasăn zi den termin um… ur niht.
34. Können wir den Termin verschieben? – Putem amâna întâlnirea?
Fon.: k œ n ə n   v i: r   d e: n   t ɛ r m i: n   f ɛ r ʃ i: b ə n
Rom.: Chionăn vir den termin fărșibăn?
*Cuvântul Termin se poate referi atât la o întâlnire, cât și la un termen limită stabilit pentru o anumită sarcină. Așa că fi atent la contextul în care e folosit.
Top 34 expresii in germana la munca 2

Comunicarea prin e-mail

Atunci când scrii un e-mail în numele firmei pe care o reprezinți, este foarte important să respecți următoarele reguli de bază.
E-mailurile oficiale trebuie să fie scrise într-o manieră politicoasă. De aceea, în funcție de situație:
1. Vei începe întotdeauna e-mailul cu una dintre aceste formule de adresare:
– Sehr geehrte Damen und Herren: se folosește atunci când te adresezi unei firme/instituții și nu cunoști numele persoanei de contact;
– Sehr geehrte Frau/Herr…– Stimate domnule/doamnă…: se folosește atunci când cunoști numele persoanei de contact;
– Sehr geehrter Herr Präsident/Professor/Bürgermeister: te poți adresa, de asemenea, folosind funcția persoanei căreia îi scrii (profesor, președinte, primar etc.);
2. La final vei folosi una din următoarele forme de salut:
– Mit freundlichen/herzlichen/vielen Grüßen,
– Beste Grüße,
3. Nu uita ca la sfârșit să îți scrii numele, împreună cu poziția în companie, numele și adresa firmei, precum și numerele oficiale de contact.
În cazul în care trimiți e-mailuri către colegi de serviciu pe care îi cunoști foarte bine, poți păstra un stil informal. Pentru a nu pierde timp cu saluturi și alte fraze standard, există și în germană prescurtări precum:
– LG: Liebe Grüße,
– MfG: Mit freundlichen Grüßen,
– U.A.w.g.: Um Antwort wird gebeten. (Aștept răspuns)

Sfaturi despre cum să interacționezi la locul de muncă

Fii atent la formula de adresare!
Modul în care angajații se adresează unii altora diferă de la o firmă la alta. De aceea, este de preferat să folosești la început pronumele de politețe Sie (dvs.), pentru a evita orice neînțelegeri.
Diferențe culturale
La întrebarea Wie geht es Ihnen? – Ce mai faceți? se dă întotdeauna un răspuns pozitiv. Nu te aștepta ca cel care pune întrebarea să fie dispus să îți asculte problemele personale. Este doar o simplă formă de conversație introductivă.

Cursuri de germană pentru angajați 

Dacă te interesează un curs de limba germană, Centrul Gutenberg îți pune la dispoziție atât cursuri de începători, cât și de avansați. Pagina de cursuri în limba germană pe care le oferim momentan o găsiți aici. De asemenea, oferim și cursuri speciale pentru angajații companiilor din Cluj. Programul cursurilor destinate firmelor se stabilește în funcție de necesitățile acestora. Pentru mai multe detalii, te invităm să consulți oferta noastră pentru companii.

În plus, vă invităm să vă alăturați comunității noastre de pe Facebook și Instagram.

invata limba germana cu ajutorul unor cursuri

Cursuri de germană pentru adulți

Cursuri, ateliere și tabere pentru copii, de limba germană și nu numai.

Ți-a plăcut articolul? Dă-l și la alții:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn

Creează-ți un cont și obține acces la

Lecții gratuite de germană online

Reduceri de Black Friday

Înscrie-te pe Lista Moșului

Crăciunul ăsta nu rămâi fără cadou, căci poți câștiga: